Her ble vi hyret inn av HUNTR og bidro vi med dronevideo til Securitas PSS sin reklamevideo. Øystein fløy Inspire1 og Christoffer dokumenterte.

Takk for oppdraget!

HUNTR nettside
Securitas PSS nettside