FOTOGRAMMETRI

Dronebasert fotogrammetri gir nøyaktige data på en rask, rimelig og sikker måte.
Dronen tar seg frem de fleste plasser og samler raskt inn datagrunnlag for mange formål uten å utsette personell for risiko.

Landmåling og infrastruktur

Nøyaktige målinger av areal, høyde, volum og  avstander.

Med drone blir tidsbruken på kalkulasjon av volum dramatisk redusert.

Godt egnet for f.eks. dokumentasjon av steinbrudd, verifisering av lagerbeholdning, oppmåling og visualisering av veiprosjekter.
Detaljert oversiktsbilder er også nyttige for å analysere større arkeologiske funn.

Volumberegning
Arealberegning
Elevasjonskart

For lettfattelig visualisering av terreng og oppfølging av prosjekter.
Elevasjonskart kan leveres i farger, sort/hvitt eller som konturkart med elevasjonslinjer.

Elevasjonskart
Elevasjonsprofil
3D modeller

Et par eksempler på 3D modeller som er generert ved hjelp av bilder fra drone. Den nederste gir deg automatisk en virtuell flytur.

Vi kan levere 3D punktskyer og bildemateriale på det format kunde ønsker for implementering i egne systemer.